Ι  Ν   D  E  S  I  G  N                                                        σεμινάρια design & διακόσμησης
 

Σεμινάρια:

1.Interior Styling Καταστήματος - Visual Merchandising. Εμπορικός χώρος και μέθοδοι προβολής προϊόντων (πρόγραμμα 14 εβδομάδων)

2. Visual Merchandising (Fashion & Interior). Εμπορικός χώρος και μέθοδοι προβολής προϊόντων. (πρόγραμμα 3 ημερών)

  • Στη διπλανή εικόνα: εφαρμογή από τις Βάλορυ Σ., Πηνελόπη Τ. & Σόφη Κ. στο σεμινάριο 'Interior Styling Καταστήματος Visual Merchandising'.

 

 

 
ΑΞΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Β2Β
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
THINK TANK
ΦΙΛΟΙ
   
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο :   Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ     3 1 Α    Χ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ι     Α Θ Η Ν Α     1 5 2 3 2     T + 3 0  2 1 0  6 8 2 8 2 8 9
aaa
w w w . i n d e s i g n s e m . g r                                                                i n d e s i g n . s e m i n a r s @ g m a i l . c o m