Ι  Ν   D  E  S  I  G  N                                                        σεμινάρια design & διακόσμησης
 

Για πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω:

e m a i l: indesign.seminars@gmail.com

τ η λ : 210 - 682 8289

Η διεύθυνση του εργαστηρίου είναι: Σόλωνος 31Α, Χαλάνδρι. (κέντρο Χαλανδρίου) ΧΑΡΤΗΣ

Λεωφορεία-τρόλει που εξυπηρετούν: 402, 421, 444, 411, 451, 10, 18, 19. Το πιο κοντινό μετρό είναι της Αγίας Παρασκευής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελιδα του ΟΑΣΑ.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ!

 

 
ΑΞΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Β2Β
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
THINK TANK
ΦΙΛΟΙ
     
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο :   Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ     3 1 Α    Χ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ι     Α Θ Η Ν Α     1 5 2 3 2     T + 3 0  2 1 0  6 8 2 8 2 8 9
aaa
w w w . i n d e s i g n s e m . g r                                                                i n d e s i g n . s e m i n a r s @ g m a i l . c o m