Ι  Ν   D  E  S  I  G  N                                                        σεμινάρια design & διακόσμησης
 

Τo εργαστήριο ιδρύθηκε το 2008 στο Χαλάνδρι από τη Στέφανη Τζανουδάκη (ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ), προσφέροντας σεμινάρια σε επαγγελματίες στο χώρο του design & της διακόσμησης, των σύγχρονων τάσεων και του interior styling.

Το 2008 για πρώτη φορά ξεκινήσαμε στην Ελλάδα τα προγράμματα Visual merchandising, Interior Styling και Στολισμού εκδηλώσεων. Από το ξεκίνημα μας έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματά μας πάνω από 1200 επαγγελματίες και μέλη εταιρειών. Τα μαθήματα απευθύνονται σε επαγγελματίες και τα τμήματα είναι ολιγομελή, με σημασία στη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή.

Το εργαστήριο βρίσκεται στο κέντρο του Χαλανδρίου (φωτογραφίες) και τα μαθήματα γίνονται σε ένα φιλικό και δημιουργικό περιβάλλον. Στην αίθουσα θα βρείτε περιοδικά από την Ελλάδα και το διεθνή χώρο του design, όπως και πλούσια συλλογή βιβλίων για τη δική σας ενημέρωση.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ!

 
ΑΞΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Β2Β
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
THINK TANK
ΦΙΛΟΙ
     
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο :   Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ     3 1 Α    Χ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ι     Α Θ Η Ν Α     1 5 2 3 2     T + 3 0  2 1 0  6 8 2 8 2 8 9
aaa
w w w . i n d e s i g n s e m . g r                                                                i n d e s i g n . s e m i n a r s @ g m a i l . c o m