i n - D E S I G N                   σεμινάρια design & διακόσμησης
 

 

  • το εργαστήριο βρίσκεται στο κέντρο του Χαλανδρίου και τα μαθήματα γίνονται σε ένα φιλικό και δημιουργικό περιβάλλον, με μορφή ομαδικών συζητήσεων και πρακτικών ασκήσεων και υποστηρίζονται με video-προβολέα. Στους τομείς της χρωματολογίας και των σύγχρονων τάσεων, υπάρχει συνεργασία με διεθνή ερευνητικά κέντρα. φωτογραφίες χώρου
  • στην αίθουσα θα βρείτε εφημερίδες και περιοδικά από το διεθνή χώρο του design, όπως και πλούσια συλλογή βιβλίων για τη δική σας ενημέρωση.
  • υπάρχει συνεχής πληροφόρηση σχετικά με εκθέσεις και προγράμματα στον ελληνικό & διεθνή χώρο του design.
 
προγράμματα
επικοινωνία

μεθοδολογία μαθημάτων

 
Χ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ι  
   τηλ : 2 1 0 - 6 8 2 8 2 8 9      e m a i l : i n d e s i g n . s e m i n a r s @ g m a i l . c o m    w w w . i n d e s i g n s e m . g r