Ι  Ν   D  E  S  I  G  N                                                        σεμινάρια design & διακόσμησης
 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Η έμπνευση αποτελεί προσωπική εμπειρία για τον καθένα ξεχωριστά. Από τη δική μας πλευρά, στόχος μας είναι να φέρουμε την εμπειρία αυτή κοντά στις έρευνες αναγνωρισμένων οίκων πρόγνωσης τάσεων και κέντρων ανάλυσης της ψυχολογίας των χρωμάτων και της συμπεριφοράς των καταναλωτών, φέρνοντας παράλληλα και με τεκμηριωμένο τρόπο τη δημιουργικότητα κοντά στους επαγγελματικούς στόχους του 'δημιουργού'. Οι πρακτικές ασκήσεις μας αναφέρονται στις τάσεις 12-24 μηνών πριν, και οι ασκήσεις βασίζονται τόσο σε δημιουργία επαγγελματικών mood-boards και sample-boards όσο και σε 3-διάστατες συνθέσεις και προτάσεις στολισμού, οι οποίες φωτογραφίζονται. Επισης οι επισκέψεις μας σε εκθέσεις και εμπορικούς χώρους έχουν σαν στόχο την αναγνώριση των τάσεων σε τοπικό επίπεδο.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ!

 
ΑΞΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Β2Β
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
THINK TANK
ΦΙΛΟΙ
     
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο :   Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ     3 1 Α    Χ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ι     Α Θ Η Ν Α     1 5 2 3 2     T + 3 0  2 1 0  6 8 2 8 2 8 9
aaa
w w w . i n d e s i g n s e m . g r                                                                i n d e s i g n . s e m i n a r s @ g m a i l . c o m