Ι  Ν   D  E  S  I  G  N                                                        σεμινάρια design & διακόσμησης
 

Μέσα στη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια σειρά από παρουσιάσεις (εκτός των ωρών των μαθημάτων), παίρνοντας χρήσιμες και πρακτικές πληροφορίες από πολύ αξιόλογες εταιρείες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

  • Την εταιρεία VECHRO (ελληνική βιομηχανία χρωμάτων), που από το 2009 έρχονται στο χώρο μας και μας δίνουν πολύ χρήσιμες συμβουλές πάνω στην εφαρμογή του χρώματος στο χώρο. (άρθρο)
  • Τις εταιρείες Καρέκλα, Μουγιακάκος - Γραφικές τέχνες και al2 για τη φιλοξενία στο χώρο τους και τις πολύτιμες συμβουλές τους.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ!

 

 
ΑΞΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Β2Β
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
THINK TANK
ΦΙΛΟΙ
     
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο :   Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ     3 1 Α    Χ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ι     Α Θ Η Ν Α     1 5 2 3 2     T + 3 0  2 1 0  6 8 2 8 2 8 9
aaa
w w w . i n d e s i g n s e m . g r                                                                i n d e s i g n . s e m i n a r s @ g m a i l . c o m