Ι  Ν   D  E  S  I  G  N                                                        σεμινάρια design & διακόσμησης
 

Tα μαθήματα γίνονται με μορφή ομαδικών συζητήσεων και πρακτικών ασκήσεων και υποστηρίζονται με video-προβολέα.

Οι πρακτικές μας ασκήσεις βασίζονται τόσο σε δημιουργία επαγγελματικών mood-boards και sample-boards όσο και σε 3-διάστατες συνθέσεις και προτάσεις στολισμού, οι οποίες φωτογραφίζονται και δίνονται στον κάθε μαθητή. Σε κάθε μάθημα δίνονται έγχρωμες σημειώσεις και πολλές χρήσιμες πληροφορίες (ιστοσελίδες, βιβλιογραφία). Στους τομείς της χρωματολογίας και του styling ακολουθούμε τα διεθνή ερευνητικά κέντρα NCS, WGSN και Global colour.

Συχνά διοργανώνουμε επιπλέον δραστηριότητες (παρουσιάσεις εταιριών). Είναι χαρά μας να κρατάμε επαφή με όλους τους μαθητές μας, προσπαθώντας να υποστηρίξουμε το έργο τους.

 
προφίλ & χώρος
προγράμματα
μεθοδολογία
νέα
επικοινωνία
δημοσιευσείς
συνδέσεις
     
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο :   Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ     3 1 Α    Χ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ι     Α Θ Η Ν Α     1 5 2 3 2     T + 3 0  2 1 0  6 8 2 8 2 8 9
aaa
w w w . i n d e s i g n s e m . g r                                                                i n d e s i g n . s e m i n a r s @ g m a i l . c o m