Ι  Ν   D  E  S  I  G  N  ©                                                      σεμινάρια design & διακόσμησης
 

 

Τα νέα προγράμματα θα ξεκινήσουν από τέλη Σεπτεμβρίου και έχουν ανακοινωθέι στη σελίδα που αναφέρεται στα προγράμματα. Για δήλωση συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email ή τηλεφωνικώς.

Ευχές για ένα καλό & δημιουργικό

Καλοκαίρι!!

 

Στην σελίδα αυτή ανακοινώνονται τα νέα σχετικά με τα προγράμματα του in-design seminars, αλλά και εκθέσεις, bazaar και εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν νέοι και παλιοί μαθητές μας.

 
προφίλ
προγράμματα
μεθοδολογία
νέα 
επικοινωνία
δημοσιευσείς
συνδέσεις
     
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο :   Π Ε Ι Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Σ    9     Χ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ι     Α Θ Η Ν Α     1 5 2 3 2     T + 3 0  2 1 0  6 8 2 8 2 8 9
aaa
w w w . i n d e s i g n s e m . g r                                                                i n d e s i g n . s e m i n a r s @ g m a i l . c o m