Ι  Ν   D  E  S  I  G  N                                                        σεμινάρια design & διακόσμησης
 

Το IN-Design seminars μετακόμισε σε έναν άνετο και πολυλειτουργικό χώρο!

Το νέο εργαστήριο βρίσκεται στο κέντρο του Χαλανδρίου και τα μαθήματα γίνονται σε ένα φιλικό και δημιουργικό περιβάλλον. Στην αίθουσα θα βρείτε εφημερίδες και περιοδικά από την Ελλάδα και το διεθνή χώρο του design, όπως και πλούσια συλλογή βιβλίων για τη δική σας ενημέρωση.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή με την καθοδήγηση από εισηγητές, υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, με ανάλογη διδακτική εμπειρία και πρακτική γνώση.

Υπεύθυνη για τη συγκρότηση των προγραμμάτων είναι η Στέφανη Anderson - Τζανουδάκη, Interior Design (BA Hons), Visual Studies (MPhil - PhD). (ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ)

Τα μαθήματα Διακόσμησης Εκδηλώσεων, γίνονται με συνεργασία με τη Δήμητρα Αναγνωστοπούλου (SAVE THE DATE).

 
προφίλ & χώρος
προγράμματα
μεθοδολογία
νέα 
επικοινωνία
δημοσιευσείς
συνδέσεις
   
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο :   Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ     3 1 Α    Χ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ι     Α Θ Η Ν Α     1 5 2 3 2     T + 3 0  2 1 0  6 8 2 8 2 8 9
aaa
w w w . i n d e s i g n s e m . g r                                                                i n d e s i g n . s e m i n a r s @ g m a i l . c o m