Ι  Ν   D  E  S  I  G  N  ©                                                      σεμινάρια design & διακόσμησης
 

Από το Σεπτέμβριο 2011:

1. Γνωρίζοντας και αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητα μου 7/10/11
2. Design & κοινωνία του 20ου και 21ου αιώνα. Από το Μοντερνισμό στο Μεταμοντερνισμό και μετά; 11/10/11
3. Η τέχνη του 'displaying' (προβολή προϊόντων και υπηρεσιών) 12/10/11
4. Visual Merchandising και η τέχνη του 'displaying' (ταχύρυθμο) 24/9/11
5. Interior Styling (Χρωματολογία & Στυλ διακόσμησης) (ταχύρυθμο) 1/10/11
6. Interior Styling (Στυλ & σύγχρονες τάσεις διακόσμησης) 6/10/11
7. Χρωματολογία 1/12/11
8. Στολισμός και δημιουργία διακοσμητικών με απλά υλικά 31/10/11
 
 
προφίλ - χώρος
προγράμματα
μεθοδολογία
Visual Merchandising   Στολισμός
νέα
 

επικοινωνία

δημοσιευσείς
συνδέσεις
Στυλ διακόσμησης   Χρωματολογία
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο :   Π Ε Ι Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Σ    9     Χ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ι     Α Θ Η Ν Α     1 5 2 3 2     T + 3 0  2 1 0  6 8 2 8 2 8 9
aaa
w w w . i n d e s i g n s e m . g r                                                                i n d e s i g n . s e m i n a r s @ g m a i l . c o m