Ι  Ν   D  E  S  I  G  N                                                        σεμινάρια design & διακόσμησης
 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 'ΒΗΜΑ'. Σύμφωνα με την εφημερίδα το ΄ΒΗΜΑ', στις 29 Μαϊου 2010, το σεμινάριο της χρωματολογίας αξιολογήθηκε ως ένα από τα οκτώ πιο κατάλληλα προγράμματα για ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων. (ένθετο επιχειρηματικότητα, '8+1 σεμινάρια', σελ. 14)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Το 2011, διοργανώσαμε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή το ταχύρυθμο σεμινάριο Interior Styling στη Θεσσαλονίκη, το οποίο δημοσιεύτηκε στο design district

Οι τίτλοι και η περιγραφή των προγραμμάτων μας είναι πνευματική ιδιοκτησία του indesign.seminars και θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές που συχνά διαπιστώνουμε.

 
προφίλ & χώρος
προγράμματα
μεθοδολογία
νέα 
επικοινωνία
δημοσιευσείς
συνδέσεις
     
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο :   Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ     3 1 Α    Χ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ι     Α Θ Η Ν Α     1 5 2 3 2     T + 3 0  2 1 0  6 8 2 8 2 8 9
aaa
w w w . i n d e s i g n s e m . g r                                                                i n d e s i g n . s e m i n a r s @ g m a i l . c o m
τ