Ι  Ν   D  E  S  I  G  N                                                        σεμινάρια design & διακόσμησης
 

Η εγγραφή μπορεί να γίνει ύστερα από επικοινωνία με το indesign.seminars@gmail.com Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής πατώντας ΦΟΡΜΑ

Τα σεμινάρια μας είναι επίσης καταχωρημένα στο SEMIFIND όπου επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα.

Πριν από το ξεκίνημα του κάθε νέου κύκλου, διοργανώνουμε συνάντηση γνωριμίας και παρουσίασης των προγραμμάτων μας. Η επόμενη είναι προγραμματισμένη για τέλη Σεπτεμβρίου. Τα δίδακτρα μας είναι τα χαμηλότερα στο χώρο, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα της γνώσης και λιγότερο σε μέσα προβολής. Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της εποχής, δεν ζητάμε κάποια προκαταβολή κατά την εγγραφή. Πιστεύουμε στην 'αμοιβαία εμπιστοσύνη' την οποία την έχουμε κερδίσει τα 9 χρόνια λειτουργίας μας. Επιπλέον στα μη ταχύρυθμα προγράμματά μας τα δίδακτρα μπορούν να δίνονται σε τακτά διαστήματα, μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

 
ΑΞΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Β2Β
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
THINK TANK
ΦΙΛΟΙ
     
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο :   Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ     3 1 Α    Χ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ι     Α Θ Η Ν Α     1 5 2 3 2     T + 3 0  2 1 0  6 8 2 8 2 8 9
aaa
w w w . i n d e s i g n s e m . g r                                                                i n d e s i g n . s e m i n a r s @ g m a i l . c o m