Ι  Ν   D  E  S  I  G  N                                                        σεμινάρια design & διακόσμησης
 

Το εργαστήριο προσφέρει προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευσης με στόχο την έμπνευση, την επίκαιρη ενημέρωση, την προσαρμογή σε νέα δεδομένα και τη σωστή καθοδήγηση σε ατομικό επίπεδο. Τα προγράμματά μας είναι τα πρωτότυπα, ανανεώνονται και εξελίσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε εποχής. Σημαντικό στοιχείο των σεμιναρίων αποτελεί η 'συμβίωση':

  • Ακαδημαϊκής γνώσης & Οικείου περιβάλλοντος
  • Πειραματισμού & Τεκμηρίωσης
  • Θεωρίας & Πρακτικής εφαρμογής
  • Προσαρμογής στα νέα δεδομένα & Διαφορετικότητας
  • Δημιουργικής ταυτότητας & Εικόνας
  • Τοπικής ταυτότητας & Διεθνών τάσεων

Συνεχίζουμε το έργο μας με αγάπη για το χώρο του design και αισιοδοξία.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ!

 
ΑΞΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Β2Β
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
THINK TANK
ΦΙΛΟΙ
     
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο :   Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ     3 1 Α    Χ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ι     Α Θ Η Ν Α     1 5 2 3 2     T + 3 0  2 1 0  6 8 2 8 2 8 9
aaa
w w w . i n d e s i g n s e m . g r                                                                i n d e s i g n . s e m i n a r s @ g m a i l . c o m